Lekker plantaardig eten en inzichten
om je dag op smaak te brengen

disclaimer

Bij het bezoeken van deze website en al de hierin beschreven informatie verklaart de bezoeker kennis te hebben van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, ermee in te stemmen en eraan gebonden te zijn.

De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie op deze website en de keuzes die hij maakt op basis van deze informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website verstrekt algemene informatie en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s, zijn beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij Eet Speel Leef of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door de bezoeker zelf worden gebruikt. Het is niet toegestaan deze informatie door te geven, te dupliceren, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte websites

Eet Speel Leef draagt geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen. Een link naar een andere website is louter informatief en voor het gemak van de bezoeker.

Het bezoeken van websites gelinkt aan deze website gebeurt op eigen risico van de bezoeker. Eet Speel Leef behoudt het recht om iedere link op elk moment te wijzigen of te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Eet Speel Leef spant zich in nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Hoewel Eet Speel Leef ernaar streeft deze website permanent beschikbaar te maken, zijn wij niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Eet Speel Leef wijs de bezoeker er nadrukkelijk op dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsook voor schade die op gelijk welke wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Privacy policy

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Jouw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief en eventuele relevante informatie.

Eet Speel Leef houdt zich aan de bepalingen ter bescherming van de persoonsgegevens. Jouw gegevens worden enkel gebruikt
– voor de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen jou en ons
– om jou te informeren en te communiceren over relevante producten en diensten
– voor productontwikkeling en optimalisatie van onze dienstverlening
– om fraude te voorkomen en te bestrijden

Eet Speel Leef selecteert haar partners met grote zorg. Een eventuele samenwerking zal altijd samen gaan met grote zorg voor de privacy. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele regels.